Structura organizatorica U.A.T Dragodana

 • Subordonate direct primarului:

  • COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
  • COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR
  • COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ
  • COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE
  • COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
  • COMPARTIMENT STARE CIVILĂ, RESURSE UMANE SI RELAȚII CU PUBLICUL
  • SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Subordonate viceprimarului:

  • COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
  • COMPARTIMENT PAZĂ ȘI ÎNTREȚINERE
  • COMPARTIMENT CULTURĂ
 • Subordonat secretarului comunei:

  • COMPARTIMENT JURIDIC