Transparenta decizionala

Proiect de hotarare

Privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei,precum si modificarea oraganigramei si a statului de functii

Deschide documentul