Despre Comuna Dragodana

Dragodana este o comună în județul DâmbovițaMunteniaRomânia, formată din satele:

BobociBurducaCuparuDragodana (reședința), Pădureni,Picior de Munte și Străoști.

Comuna Dragodana este traversată de șoseaua DN72, ce leagă orașul Găești de Municipiul resedință de județ,Târgoviște.

Conform recensământuluiefectuatîn 2011, populația comunei Dragodana se ridică la 6.775 de locuitori.Majoritatea locuitorilor sunt români(97,12%). Pentru 2,57% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși(93,76%), cu o minoritate de creștini după evanghelie (1,31%). Pentru 2,58% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Comuna Dragodana este administrată de primar și Consiliu Local compus din 15 consilieri.

Primarul,Gheorghe Sandu, de la Partidul Social Democrat, a fost ales în 2016.

Începând cu alegerilelocaledin 2016, Consiliul Local are următoarea componență pe partide politice:  

PSD: 6 PNL: 5 UNPR: 2 ALDE: 1 Canditat independent: 1 

 

Structura organizatorica U.A.T Dragodana

 • Subordonate direct primarului:

  • COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
  • COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR
  • COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ
  • COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE
  • COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
  • COMPARTIMENT STARE CIVILĂ, RESURSE UMANE SI RELAȚII CU PUBLICUL
  • SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Subordonate viceprimarului:

  • COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
  • COMPARTIMENT PAZĂ ȘI ÎNTREȚINERE
  • COMPARTIMENT CULTURĂ
 • Subordonat secretarului comunei:

  • COMPARTIMENT JURIDIC